Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem ( warsztat praktyczny)


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z działów HR, w tym HR Business Partner i kadry kierowniczej.  

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie uprawnień rodzica  w pracy. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami  etyki zawodowej. Przewidywanie skutków i ponoszenie odpowiedzialoście za podjęte działania.  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie  wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów.

< Wróć do listy kursów