Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem ( warsztat praktyczny)


I. Ochrona i dodatkowe uprawnienia pracownicy w ciąży.
 
II. Urlop macierzyński.
a.Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego i jego udzielanie.
b.Przerwanie urlopu macierzyńskiego w razie choroby pracownicy i jej pobytu w szpitalu. 
c.Przejęcie urlopu macierzyńskiego z powodu śmierci matki czy porzucenia dziecka.
d.Urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka i zgonu dziecka po porodzie. 
e.Pobyt dziecka w szpitalu po jego urodzeniu.
f.Rezygnacja z wychowywania dziecka a urlop macierzyński.
g.Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (tzw. urlop adopcyjny).
 
III. Urlop rodzicielski na nowych zasadach.
a.Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego, skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego.
b.Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, możliwość podzielenia, możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, reguły rezygnacji.
c.Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy.
d.Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
e.Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
f.Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym – dot. pracownika, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian.
 
IV. Urlop wychowawczy.
a.Wymiar i zasady udzielania urlopu wychowawczego.
b.Łączenie urlopu wychowawczego z pracą.
c.Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy.
d.Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
 
V. Urlop ojcowski.
a.Wymiar urlopu ojcowskiego.
b.Termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.
c.Podział urlopu ojcowskiego na części, zasady wnioskowania o urlop ojcowski.
 
VI. Urlop opiekuńczy.
a.Kiedy i na jakich zasadach pracownik będzie mógł korzystać z urlopu opiekuńczego.
b.Wymiar urlopu opiekuńczego, zasady wnioskowania.
c.Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego? 
d.Czy będzie możliwa rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 
VII. Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych.
a.W jakiej sytuacji pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?
b.W jakim wymiarze będzie przysługiwało to uprawnienie?
c.Czy konieczny będzie wniosek? W jakiej postaci będzie mógł być złożony?
d.Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
e.Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych?
 
VIII. Elastyczna organizacja czasu pracy.
a.Co to jest elastyczna organizacja pracy, czy wiąże pracodawcę?
b.Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy, w jakim terminie i w jakiej formie?
 
IX. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich (nowy krąg uprawnionych, obowiązki pracodawcy).
 
X. Pracownik młodociany.
a.Definicja młodocianego.
b.Formy przygotowania zawodowego.
c.Wymagania wobec pracodawców.
d.Zatrudnienie i nauka zawodu.
e.Czas pracy i urlop młodocianego pracownika.
f.Przyuczenie do określonej pracy.
g.Prace lekkie.
h.Zatrudnianie dzieci.

 

< Wróć do listy kursów