Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


Cena:  1950 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 1990 zł, a poszczególne raty:

I rata:      1000 zł.

II rata:       990 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 64 godzin dydaktycznych (w tym egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. kadr  -  kod zawodu 242307
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów