Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1450 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych

  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe

    •  specjalista ds. kadr - 242307

  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia

  • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe

    •  specjalista ds. kadr -  242307

< Wróć do listy kursów