Certyfikowany kurs specjalistów ds. wynagrodzeń (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds wynagrodzeń


Cena:  2900 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 2990 zł, a poszczególne raty:

I rata:     1500 zł.

II rata:    1490 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 111 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. wynagrodzeń  -  kod zawodu 242310 
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów