Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płacowej


Cena:  1850 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 1900 zł, a poszczególne raty:

I rata:      950 zł.

II rata:     950 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 93 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • pracownik ds. osobowych  -  kod zawodu 441501 
    • pracownik obsługi płacowej  -  kod zawodu 431301
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów