Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac (od podstaw do specjalisty)

kody zawodów: 242307, 242310 - specjalista ds.kadr, specjalista ds. wynagrodzeń


Cena:  3890 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 3990 zł, a poszczególne raty:

I rata:       1350 zł.

II rata:      1350 zł.

III rata:     1290 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • 191 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. wynagrodzeń  -  kod zawodu 242310 
    • specjalista ds. kadr  -  kod zawodu 242307
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów