Czas pracy kierowców 


Adresaci: 

Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu kierowców, osoby zajmujące się działem kadr w firmach transportowych, przedsiębiorcy branży transportowej.

 

Cel szkolenia: 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędnymi elementami planowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Szkolenie obejmuje zagadnienia obejmujące umowę AETR, rozporządzenie nr 561/2006 oraz rozporządzenie nr165/2014.

 

Forma szkolenia: 

Wykłady z elementami warsztatu. Podczas szkolenia osoba prowadząca przedstawia liczne przykłady i interpretacje.

< Wróć do listy kursów