Czas pracy kierowców 


I. Czas pracy kierowcy – podstawa prawna i podstawowe pojęcia.

1. Źródła regulacji czasu pracy kierowcy.

2. Czym jest czas pracy kierowcy.

3. Pojęcie stanowiska pracy kierowcy.

II. Rozkład, wymiar, system czasu pracy i długość okresów rozliczeniowych kierowców

Normy, systemy i rozkład czasu pracy kierowcy.

Metody planowania czasu pracy kierowcom.

Ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy.

Harmonogram czasu pracy dla kierowców.

III. Czas prowadzenia pojazdu, okresy odpoczynku i przerwy w pracy

Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu w Polsce i wybranych krajach UE.

Odpoczynek dobowy, dzienny, tygodniowy.

Skrócenie odpoczynku tygodniowego.

Przerwy w pracy – kiedy mogą wystąpić i czy można skrócić przerwę?

Pora nocna.

IV. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

2. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych

3. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych

4. Limity godzin nadliczbowych

 

V. Ewidencja czasu pracy kierowców. 

1. Jak prowadzić ewidencję?

2. Sporządzanie harmonogramów czasu pracy.

3. Oświadczenie o wykonywaniu pracy dla innego przedsiębiorcy.

4. Okresy podlegające kontroli.

VI. Podróż służbowa

1. Podróże służbowe kierowców i pozostałych pracowników.

2. Delegacja – jakie przysługują należności?

3. Zaliczka na podróż służbową.

4. Zleceniobiorca a podróż służbowa.

< Wróć do listy kursów