Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce - szkolenie warsztatowe


Cel szkolenia: przygotowanie do pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców

Metodyka: zajęcia teoretyczne, warsztaty, zachęcanie uczestników do rozwiązywania zadań tematycznych

Grupa docelowa: pracownicy działu kadr, pracownicy administracji publicznej pracujący 
w Wydziale ds. Cudzoziemców,  osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o procedurę obowiązującą przy zatrudnianiu cudzoziemców

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych, w godz. 10:00 do 15:00. 

Wykładowca:  Monika Piątek od 10 lat działam na rynku pracy w branży HR, a dokładnie zajmuję się tematyką zatrudniania cudzoziemców. Swoją karierę zawodową zaczynałam na stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców w  Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Tam poznałam tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne. Dziś jestem ekspertką w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. Współpracuję z przedsiębiorcami z różnych branż. Dzięki wiedzy, którą nabyłam przez te 10 lat jestem praktykiem, który wspiera pracodawców w tej jakże ważnej dziedzinie HR. Swoje doświadczenie zdobyłam we współpracy z przedsiębiorcami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz  w pracy na  stanowisku koordynatora ds. rekrutacji cudzoziemców w Jeronimo  Martins  Polska  S.A.  Przez te wszystkie  lata  jestem  odpowiedzialna za przygotowanie pełnej dokumentacji do zatrudnienia obcokrajowca u danego przedsiębiorcy oraz za edukowanie w temacie.Współpracowałam z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski i Ukrainy oraz Ambasady Ukrainy. Na co dzień pracuję ze Strażą Graniczną, Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędnikami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich. Z wykształcenia jestem filologiem ukraińskim. Znam i posługuję się językiem ukraińskim co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Obecnie jestem studentką studiów MBA w zakresie zarządzania i marketingu.

< Wróć do listy kursów