Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce - szkolenie warsztatowe


Cel szkolenia: przygotowanie do pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców

Metodyka: zajęcia teoretyczne, warsztaty, zachęcanie uczestników do rozwiązywania zadań tematycznych

Grupa docelowa: pracownicy działu kadr, pracownicy administracji publicznej pracujący 
w Wydziale ds. Cudzoziemców,  osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o procedurę obowiązującą przy zatrudnianiu cudzoziemców

< Wróć do listy kursów