Zmiany w listach płac w 2024 roku


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenia wynagrodzeń, zamierzających pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę. Odbiorcami szkolenia mogą być osoby pracujące na co dzień w dziale płac, ale również mniej doświadczeni pracownicy, osoby będące w procesie przekwalifikowania czy powracające do obowiązków zawodowych po przerwie.

CEL KURSU

Celem kursu jest przeanalizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń w oparciu o najnowsze zmiany przepisów oraz zmieniające się wraz z nowym rokiem zasady dotyczące rozliczeń z pracownikami.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, a także pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania wynagrodzeń.

WYKŁADOWCA

Katarzyna Paczkowska -  trener, pedagog i wykładowca z pasją, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych.

Praktyk zarządzania z ponad 14-letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich (m.in. office manager, kierownik sekcji kadr i płac, dyrektor personalny).

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 4 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy. Kieruje również  fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

Jest autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych i  rozwojowych. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach. Z Akademią Cedoz związana jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia – Kadry.

< Wróć do listy kursów