Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z Płatnikiem i Symfonią (od podstaw do specjalisty)

♦ kody zawodów:

 • specjalista ds. wynagrodzeń                  242310
 • specjalista ds. kadr                              242307

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3890 zł 

Cena kursu obejmuje:

 150 godzin zegarowych (186 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy (w sumie 225 minut)

 • 191 godzi dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307

 

 

< Wróć do listy kursów