Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z Płatnikiem, Symfonią i małą księgowością

♦ Kody zawodów:

 • specjalista ds. wynagrodzeń                  242310
 • specjalista ds. kadr                                242307

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4450 zł 

Cena kursu obejmuje:

 • 174 godzin zegarowych (216 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy (w sumie 225 minut)
 • komplet materiałów dydaktycznych
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307

 

< Wróć do listy kursów