Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z Płatnikiem, Symfonią i małą księgowością

♦ Kody zawodów:

 • specjalista ds. wynagrodzeń                  242310
 • specjalista ds. kadr                                242307

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3900 zł 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307

 Przystępując do nauki słuchacz otrzymuje materiały i pomoce dydaktyczne. 

< Wróć do listy kursów