Emerytury i renty – zmiany w emeryturach pomostowych od stycznia 2024, zapowiedź zmian w emeryturach stażowych – zasady przyznawania świadczeń, dokumentowanie okresów pracy


Podczas szkolenia omówione zostaną zasady przyznawania świadczeń z ustawy emerytalnej - warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej i pomostowej, czynniki decydujące o wysokości emerytury, zasady przeliczeń i waloryzacji oraz niezbędne dokumenty do zaliczenia okresów pracy.

Omówione zostaną również renty rodzinne i z tytułu niezdolności do pracy.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowości wynikające z ustawy z 28.07.2023 r. –  dotyczące szerszego dostępu do pomostówek dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zniesienie wymogu wykonywania pracy w ciężkich warunkach przed 1.01.1999 r. Omówione zostaną również propozycje nowych emerytur stażowych.

< Wróć do listy kursów