MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chca wykorzystywać program MS Excel w wspomaganiu, przyspieszaniu pracy przy danych kadrowo-płacowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenie jest wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętnosc podstawowego posługiwania się MS Excel 2010. W wyniku szkolenia uczestnik zdobywa biegłość w posługiwaniu się programem w codziennej pracy w obszarze księgowości, co zwiększa efektywność jego pracy.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

15 godzin dydaktycznych

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE/KORZYŚCI

Po ukończonym szkoleniu, bez względu na wcześniejszą wiedzę, będziesz potrafił/a:

  • samodzielnie zaprojektować i zbudować arkusz obliczeniowy z użyciem formuł obliczeniowych oraz podstawowych funkcji wbudowanych (zestawienia sprzedaży; liczby godzin; listy płac; naliczenia prowizji; podatków)
  • sprawnie obsłużyć duże zbiory danych (wyszukać i posortować dane; zaprezentować graficznie; wywołać automatyczne obliczenia itd.)

< Wróć do listy kursów