MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych


1. Wprowadzenie do programu MS Excel

 • zapisywanie i otwieranie skoroszytów,
 • arkusz, skoroszyt,
 • formuła, funkcje wbudowane,
 • operatory arytmetyczne,
 • adresowanie i odwoływanie się do komórek

2. Wprowadzanie i formatowanie danych.

 • tworzenie i formatowanie tabel
 • formatowanie danych liczbowych i dat
 • formatowanie tekstu
 • wydruki arkusza
 • nagłówki i stopki
 • wstawianie elementów graficznych

3. Kopiowanie, przenoszenie i odwołania danych pomiędzy arkuszami, skoroszytami. 

 • odwołania do komórek, arkuszy
 • łącza do innych skoroszytów

4. Projektowanie użytecznych tabel obliczeniowych przy wykorzystaniu formuł arytmetycznych oraz podstawowych funkcji wbudowanych (Suma;Średnia;Min;Max;Zaokr; Suma.Jeżeli; Licz.Jeżeli itp.), na przykładach:

 • zliczanie godzin pracy i naliczanie statystyk
 • listy płac pracowników itp;

5. Projektowanie wykresów

 • wg rodzaju: kolumnowe, liniowe, kołowe itd
 • wg typu: grupowane lub skumulowane

6. Obsługa dużej grupy danych

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • automatyczne obliczenia (Sumy częściowe)
 • usuwanie duplikatów
 • podział jednej kolumny na dwie (np imię i nazwisko)
 • poprawianie dat
 • podstawowe użycie tabel przestawnych

< Wróć do listy kursów