Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (warsztaty praktyczne)


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z zakresu kadr i płac pragnących pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu praktycznego zastosowania prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz praw i obowiązków z nich wynikających.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń SN.
Podczas szkolenia przedstawimy Państwu obligatoryjne i fakultatywne warunki zatrudnienia oraz zasady ustalania i dokonywania zmian w treści stosunku pracy. Omówimy prawa i obowiązki stron stosunku pracy - Pracodawcy i Pracownika. Zaprezentujemy, jak w bezpieczny sposób rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, aby uniknąć roszczeń pracowniczych i stresów związanych z rozprawami przed Sądem Pracy.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNIK DOWIE SIĘ

  1. Jaki rodzaj umowy o prace jest najwłaściwszy w odniesieniu do różnych grup pracowniczych?
  2. Jak szczegółowo określić w umowie o pracę warunki zatrudnienia?
  3. Co zapisać, a czego lepiej nie zapisać w treści umowy o pracę?
  4. Jakie są obowiązki pracownika, a jakich procedur musi przestrzegać pracodawca?
  5. W jaki sposób dokonać zmiany treści stosunku pracy?
  6. Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę?
  7. Jak uniknąć roszczeń pracowniczych i stresów związanych z rozprawami przed Sądem Pracy z powodu niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy?

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

< Wróć do listy kursów