Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (warsztaty praktyczne)


1. Rodzaje umów o pracę, zasady ich zawierania oraz konsekwencje prawne „ryzykownych" zapisów.

a) Elementy umowy o pracę

b) Nowe zasady stosowania umów na czas określony.

c) Jak zatrudnić pracownika, jak menadżera a jak członka zarządu?

d) Umowa o pracę w języku polskim i obcym – nowelizacja ustawy o języku polskim.

e) Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy i kształtowania jego treści

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

a) Akta osobowe

b) Informacja dla pracowniana podstawie  art. 29 § 3 k.p. – jak prawidłowo sformułować dokument

c) Zakres obowiązków – obowiązkowy czy fakultatywny, ustny czy pisemny.

d) Zakaz konkurencji w trakcie trwania i po rozwiązaniu stosunku pracy - zasady dotyczące zawierania umów o zakazie konkurencji.

e) Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

3. Zmiana treści stosunku pracy

a) Porozumienie zmieniające, kiedy je stosować? Co można zmienić w ten sposób, a czego na pewno nie?

b) Wypowiedzenie zmieniające – kazusy oraz najnowsze orzecznictwo

c) Czasowe powierzenie innej pracy – na jaki czas, w jakich okolicznościach oraz  do kogo je stosować?

4. Kiedy czas się rozstać – czyli ustanie stosunku pracy.

a) Na mocy porozumienia stron

b) Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

c) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

d) Z upływem czasu, na który była zawarta

e) Wygaśnięcie stosunku pracy

f) Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

g) Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

 

< Wróć do listy kursów