Płatne i niepłatne absencje pracownicze - warsztat praktyczny


 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  3. Wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
  4. Regulamin wynagrodzeń i wpływ zmian wprowadzanych przez pracodawcę na zasady kalkulacji wynagrodzeń urlopowych
  5. Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
  6. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
  8. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
  9. Odwołanie pracownika z urlopu
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
  2. Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
  3. Składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
  4. Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
  5. Ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  6. Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 3. Wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
  1. Nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
  2. Zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
  3. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy)
  4. Dzień wolny na poszukiwanie pracy
  5. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
  1. Podstawa prawna dopłat do wypoczynku
  2. Kryteria przyznawania dopłat
  3. Regulamin ZFŚS
  4. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
 5. Świadczenie urlopowe
  1. Podstawa prawna świadczeń urlopowych
  2. Różnica pomiędzy dopłatą do wypoczynku a świadczeniem urlopowym
  3. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych
  4. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych
  5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

< Wróć do listy kursów