Prawo pracy od A do Z (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: pracownik ds. osobowych - 441501


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik ds. osobowych – 441501
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe w obrębie zawodu
  • pracownik ds. osobowych – 441501

 

Przystępując do nauki słuchacz otrzymuje następujące materiały i pomoce dydaktyczne:

 1. Prezentacje do ćwiczeń i wykładów
 2. Testy i ćwiczenia do zajęć praktycznych
 3. Tabele, druki i kwestionariusze do ćwiczeń
 4. Segregator na pomoce szkoleniowe
 5. Notatnik
 6. Długopis

< Wróć do listy kursów