Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)


ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 1. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy
  1. Podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
  2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  3. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  4. Okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
  5. Okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
  6. Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasiłek chorobowy
  1. Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
  2. Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
  3. Nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
  4. Prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
  5. Zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
  6. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
  7. Niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
  8. Wysokość zasiłku chorobowego
  9. Dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
 3. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
  1. Ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
  2. Osoby uprawnione do zasiłku
  3. Okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
  4. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
 4. Świadczenie rehabilitacyjne
  1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  2. Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
  3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
  4. Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  5. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
 5. Zasiłek macierzyński
  1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
  2. Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
  3. Okresy wypłaty zasiłku
  4. Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
  5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 6. Zasiłek opiekuńczy
  1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
  2. Zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
  3. Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
  4. Zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
  5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  6. Dokumentowanie prawa do zasiłku
  7. Okres wypłaty zasiłku
  8. Wysokość zasiłku opiekuńczego
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
  1. Definicja wypadku
  2. Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
  3. Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
  4. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy
  5. Wypadek przy pracy
  6. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
  7. Wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
 8. Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
  1. Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
  2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
  3. Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
  4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
  5. Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
  6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu
  7. Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
  8. Wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
  9. Ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  10. Dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
  11. Zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
  12. Zmiana wymiaru czasu pracy
  13. Minimalna podstawa zasiłku
  14. Wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
  15. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  16. Podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne

< Wróć do listy kursów