Warsztaty specjalistów ds. wynagrodzeń (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds. wynagrodzeń


Cena:  1590 zł. 

Płatność całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

 Cena kursu obejmuje:

  • 51 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. wynagrodzeń  -  kod zawodu 242310 
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów