Warsztaty specjalistów ds. wynagrodzeń (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds. wynagrodzeń


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1250 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
    • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310,
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310

< Wróć do listy kursów