Wynagrodzenia ze stosunku pracy z Płatnikiem (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: 431301 - pracownik obsługi płacowej


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1150 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
    • pracownik obsługi płacowej – 431301
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejetności w obrębie zawodu
    • pracownik obsługi płacowej –  431301

< Wróć do listy kursów