Wynagrodzenia z Płatnikiem (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: 431301 - pracownik obsługi płacowej


Cena:  1590 zł. 

Płatność całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

 Cena kursu obejmuje:

  • 62 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • pracownik obsługi płacowej  -  kod zawodu 431301
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów