Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością – vademecum wiedzy


 1. Wprowadzenie do tematyki zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.
 2. Uprawnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności
 3. Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność
 4. Zagadnienia kadrowe – umowy z pracownikami z niepełnosprawnością
 5. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników z niepełnosprawnością
 6. Podmioty uprawnione do otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
 7. Osoby niepełnosprawne, na które przysługuje dofinansowanie.
 8. Maksymalne wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 9. Podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń-kiedy przysługuje? Schorzenia szczególne i  sposoby ich potwierdzania na potrzeby dofinansowania do wynagrodzeń.
 10. Ustalanie limitów kosztów płacy na potrzeby dofinansowań do wynagrodzeń - jak prawidłowo ustalić koszty płacy?
 11. Inne dofinansowania, które może otrzymać pracodawca związane z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością.
 12. Odpowiedzi na szczegółowe pytania uczestników szkolenia.

< Wróć do listy kursów