Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kierownik biura rachunkowego

 klasyfikacja zawodu 121102 - kierownik biura rachunkowego


Cena:

Cena za kurs przy wpłacie jednorazowej wynosi 3200 zł.

Cena kursu z możliwością zapłaty w trzech ratach wynosi 3300 zł. 

  • I rata  1100 zł 
  • II rata 1100 zł
  • III rata  1100 zł

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętnosci zawodowe

121101 - Główny księgowy

  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

121102 - Kierownik biura rachunkowego

Podczas zajęć uczestnik kursu korzysta z kalkulatorów. 

< Wróć do listy kursów