Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kierownik biura rachunkowego

 klasyfikacja zawodu 121102 - kierownik biura rachunkowego


Cena:  4200 zł. 

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 4300 zł, a poszczególne raty:

I rata:     1450 zł.

II rata:    1450 zł.

III rata:   1400 zł.

 Cena kursu obejmuje:

  • 166 godzin dydaktycznych (w tym egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • Główny księgowy  -  kod zawodu 121101 
    • Kierownik biura rachunkowego  - kod zawodu 121102
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów