Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

kod zawodu: 242390 - pozostali specjaliści do spraw ZZL


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do praktyków i sympatyków w dziedzinie HR przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie organizacji pracy działu HR. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu  praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.

Zaprezentujemy jak planować i organizować proces rekrutacji personelu w zmiennych warunkach biznesowych uzależnionych od warunków rynkowych.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z rotacją pracowników poprzez wdrożenie skutecznych systemów motywacyjnych, ścieżek karier oraz atrakcyjnych programów doskonalenia i rozwoju pracowników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

< Wróć do listy kursów