Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

kod zawodu: 242390 - pozostali specjaliści do spraw ZZL


  1. Zadania działu kadr i płac
  2. Zadania osób zarządzających obszarem kadrowo-płacowy
  3. Opis stanowisk – WARSZTAT
  4. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy – WARSZTAT
  5. Onboarding - WARSZTAT
  6. Ocena pracy i pracowników WARSZTAT
  7. Motywowanie
  8. Rozwój pracowników (szkolenia, budowanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami itd.)
  9. Komunikacja i budowanie relacji interpersonalnych w firmie - WARSZTAT

< Wróć do listy kursów