Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi

kod zawodu: 242390 - pozostali specjaliści do spraw ZZL


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1250 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • ceryfikat potwierdzajacy umiejętności zawodowe zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności - 242390 - Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
  • serwis kawowy

< Wróć do listy kursów