Certyfikowany kurs księgowości z ksiegowością komputerową (poziom podstawowy)

kod zawodu: KSIĘGOWY - 331301


Koszt udziału w kursie wynosi  zł 2300 

Cena kursu obejmuje: 

  • 109 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin)
  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy

< Wróć do listy kursów