Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

kod zawodu: KSIĘGOWY - 331301


Koszt udziału w kursie wynosi  2490 zł. 

Cena kursu obejmuje: 

  • 84 godziny zegarowe (105 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + egzamin (135  minut)
  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejętności zawodowe  331301 - księgowy

< Wróć do listy kursów