Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, programami Płatnik, Symfonia FK

♦ klasyfikacja zawodów:

  • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
  • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301
  • Pracownik ds. osobowych          kod zawodu 441501

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4000 zł

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający kod zawodu
  • serwis kawowy 
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu

< Wróć do listy kursów