Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z wynagrodzeniami, programami Płatnik, Symfonia FK

♦ klasyfikacja zawodów:

  • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
  • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4300 zł

 Cena kursu obejmuje:

  • 168 godzin zegarowych zajęć (210 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy (w sumie 270 minut). 
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. rachunkowości  -  kod zawodu 241103
    • pracownik obsługi płacowej - kod zawodu 431301
  • komplet materiałów dydaktycznych

 

< Wróć do listy kursów