BHP dla kadr i pracodawców


Cel szkolenia Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi zagadnieniami BHP. Przygotowanie do współpracy z wewnętrzną komórką BHP lub zewnętrznym specjalistą.

Grupa docelowa Pracownicy działu kadr, pracodawcy lub osoby kierujące pracownikami, początkujący technicy lub inspektorowie BHP oraz inne osoby zainteresowane tematyką z zakresu BHP i współpracy między działami kadr i BHP w zakładzie pracy. 

Metodologia Wykład z warsztatami, praca w grupach, dyskusja. 

< Wróć do listy kursów