Kontrole w zakładzie pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa


Celem warsztatów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy – w zakresie odpowiedzialności pracodawcy, kontroli i postępowania przed sądem, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań z zakresu kadr i płac. 

Warsztaty kierowane są do specjalistów z zakresu kadr i płac oraz kierowników działu kadrowo-płacowego. Podczas warsztaty uczestnicy poznają zasady przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy, poznają też najważniejsze podstawy odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika i zasady prowadzenia postępowań sądowych. Uczestnicy nauczą się jak przygotować się do wskazanych kontroli, ocenić zgodność z prawem działań kontrolujących i podejmować działania z katalogu uprawnień podmiotów kontrolowanych. Uczestnicy nauczą się też jak przygotowywać materiał dowodowy i pisma procesowe w procesie z zakresu prawa pracy.

< Wróć do listy kursów