Podatki w kadrach


Adresaci:

  • pracownicy działów kadrowych
  • pracownicy biur księgowych zajmujący się naliczaniem płac

Zdobycie wiedzy o tym:

  • Jakie są zasady opodatkowania świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności zasady opodatkowania pozapłacowych form wynagradzania
  • Jakie są  różnice w rozliczaniu podatku PIT i składek ZUS od poszczególnych świadczeń pracowniczych
  • Czy, kiedy i pod jakimi warunkami zmniejszyć obciążenia publicznoprawne
  • Jak powinien być opodatkowany kontrakt menedżerski?
  • Jak pobierać podatek od  wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu i rad nadzorczych?
  • Jakie akcje promocyjne firmy skutkują obowiązkiem poboru podatku?
  • Kiedy, komu i w jakiej formie wysłać deklaracje/informacje o przychodach?
  • Czy za błędy w rozliczeniach odpowiada tylko firma czy także kadrowa?

Wszystkie tematy zostaną omówione ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów podatkowych.

< Wróć do listy kursów