Pracownicze Plany Kapitałowe


Pracownicze Plany Kapitałowe – pod tą nazwą kryje się program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który od stycznia 2021 roku obejmuje wszystkich pracodawców w Polsce.

Pracodawcy objęci zostali programem w następujących terminach: 

  • 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób,
  • 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 osób,
  • 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 osób,
  • 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty  i jednostki sektora finansów.

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wdrożenia PPK w firmach i instytucjach: procedurach tworzenia PPK i współpracy z funduszem inwestycyjnym, regulacjjach dotyczących wpłat i wypłat, odpowiedzialności i sankcjach, a także szczególnych przypadkach mogących budzić wątpliwości bądź sprawiać problemy w codziennej pracy: równoległego zatrudnienia, zmiany pracodawcy, choroby lub śmierci, egzekucji sądowych i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Katarzyna Paczkowska -  trener, pedagog i wykładowca z pasją, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych.

Praktyk zarządzania z ponad 14-letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich (m.in. office manager, kierownik sekcji kadr i płac, dyrektor personalny).

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 4 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy. Kieruje również  fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

Jest autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych i  rozwojowych. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach. Z Akademią Cedoz związana jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia – Kadry.

< Wróć do listy kursów