Pracownicze Plany Kapitałowe


Pracownicze Plany Kapitałowe – pod tą nazwą kryje się program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który od lipca 2019 roku sukcesywnie będzie obejmował wszystkich pracodawców w Polsce.

Pracodawcy objęci będą programem w następujących terminach: 

  • 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób,
  • 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 50 osób,
  • 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 osób,
  • 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów.

Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wdrożenia PPK w firmach i instytucjach: procedurach tworzenia PPK i współpracy z funduszem inwestycyjnym, regulacjjach dotyczących wpłat i wypłat, odpowiedzialności i sankcjach, a także szczególnych przypadkach mogących budzić wątpliwości bądź sprawiać problemy w codziennej pracy: równoległego zatrudnienia, zmiany pracodawcy, choroby lub śmierci, egzekucji sądowych i prowadzenia działalności gospodarczej. 

< Wróć do listy kursów