Pracownicze Plany Kapitałowe


 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje podstawowe

-      Podstawa prawna

-      Podstawowe założenia programu

-      Podstawowe definicje

-      Zasady i korzyści wynikające z PPK

-      Możliwości zwolnienia z PPK

-      Obowiązki pracodawcy

2. Procedury tworzenia PPK

-      Podmioty zatrudniające

-      Uczestnicy programu

-      Instytucje finansów

3. Fundusz inwestycyjny

-      Umowa o zarządzanie

-      Umowa o prowadzenie

-      Koszty

-      Ewidencje

-      Inwestowanie

4. Wpłaty na PPK

-      Obowiązkowe finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający

-      Dobrowolne finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający

-      Dopłaty roczne

-      Opłata powitalna

5. Rozliczenia związane z PPK

-      Data powstania przychodu po stronie uczestnika PPK

-      PPK a zwolnienie z podatku

-      Wpłaty do PPK a kilka list płac w miesiącu

-      Ustalanie kwoty potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń

-      Wpłaty do PPK po ustawowym terminie

-      Maksymalny limit wpłat

-      Wykazywanie wpłat PPK w raportach ZUS

-      Terminy wpłat na rachunek IF

6. Wypłaty z PPK

-      Wypłaty celowe

-      Wypłaty z tytułu ukończenia 60 lat

-      Świadczenia małżeńskie

-      Świadczenia dożywotnie

7. Co z PPK w przypadku

-      Egzekucji sądowych

-      Zmiany pracodawcy

-      Równoległego zatrudnienia

-      Prowadzenia działalności gospodarczej

-      Rozwodu uczestnika

-      Choroby uczestnika lub członka jego rodziny

-      Śmierci uczestnika

8. PPK a tarcza antykryzysowa

-      Zawieszanie wpłat 

-      Przestój ekonomiczny

-      Zmiany terminów

-      Zmiany w zasadach tworzenia PPK w sektorze publicznym

9. Odpowiedzialność i sankcje

< Wróć do listy kursów