Pracownicze Plany Kapitałowe


1. Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje podstawowe

 • Podstawa prawna
 • Podstawowe założenia programu
 • Podstawowe definicje
 • Zasady i korzyści wynikające z PPK
 • Możliwości zwolnienia z PPK
 • Obowiązki administracyjne i informacyjne

2. Procedury tworzenia PPK

 • Podmioty zatrudniające
 • Uczestnicy programu
 • Instytucje finansowe

3. Fundusz inwestycyjny

 • Umowa o zarządzanie
 • Umowa o prowadzenie
 • Koszty
 • Ewidencje
 • Inwestowanie

4. Wpłaty na PPK

 • Obowiązkowe finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający
 • Dobrowolne finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający
 • Dopłaty roczne
 • Opłata powitalna
 • Sposoby rozliczeń

5. Wypłaty z PPK

 • Wypłaty celowe
 • Wypłaty z tytułu ukończenia 60 lat
 • Świadczenia małżeńskie
 • Świadczenia dożywotnie

6.Co z PPK w przypadku

 • Egzekucji sądowych
 • Zmiany pracodawcy
 • Równoległego zatrudnienia
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rozwodu uczestnika
 • Choroby uczestnika lub członka jego rodziny
 • Śmierci uczestnika

7. Odpowiedzialność i sankcje

< Wróć do listy kursów