Warsztaty specjalistów ds. kadr (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


Cena:  1200 zł. 

Płatność całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

 Cena kursu obejmuje:

  • 34 godzin dydaktycznych (w tym egzamin)
  • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    • specjalista ds. kadr  -  kod zawodu 242307
  • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów