Warsztaty specjalistów ds. kadr (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1000 zł.

Cena kursu obejmuje:

  • komplet materiałów dydaktycznych
  • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
    •  specjalista ds. kadr -  242307
  • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
  • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
    •  specjalista ds. kadr -  242307

< Wróć do listy kursów