Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

♦ kod zawodu: 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowego


Cena:  2950 zł.

Cena obowiązuje przy płatności całej kwoty przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku płatności ratalnej cena wynosi 2990 zł, a poszczególne raty:

 • I rata 1000 zł.
 • II rata 1000 zł.
 • III rata 990 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • 116 godzin dydaktycznych (w tym egzamin)
 • zaświadczenie o ukończeniu o kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  • Kierownik działu kadr i płac -  kod zawodu 121201 
  • Pozostali specjaliści do spraw ZZL – kod zawodu 242390
 • komplet materiałów dydaktycznych

< Wróć do listy kursów