Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

♦ kod zawodu: 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowegoSystem: Co 2 weekend

zajęcia w co drugi weekend (w godzinach 9:00-15:00 lub 9:00-15:30)

  • 30.09.2023 - 28.01.2024 Terminy zajęćZapisz się
    Zajęcia: 30 września, 1,21-22 października, 4-5, 25-26 listopada, 9-10 grudnia 2023 r., 20-21, 27-28 stycznia 2024 r.

< Wróć do listy kursów