Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

♦ kod zawodu: 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowegoSystem: Co 2 weekend

zajęcia w co drugi weekend (w godzinach 9:00-15:00 lub 9:00-15:30)

  • 01.10.2022 - 29.01.2023 Terminy zajęćZapisz się
    Zajęcia: 1-2, 15-16, 29-30 października, 12-13, 26-27 listopada, 10-11 grudnia 2022 r., 14-15,28-29 stycznia 2023 r.

< Wróć do listy kursów